Valtiopaivaasia HE 246/1997

HE 246/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
234/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.01.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1998 Päättynyt PTK 5/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/1998 vp
Valmistunut

17.02.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 17/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.1998 Päättynyt PTK 18/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.1998 Päättynyt PTK 19/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.1998 Päättynyt PTK 23/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.1998

​​​​