Valtiopaivaasia HE 246/1998

HE 246/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1114/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n 5 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1115/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tartuntatautilain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1116/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1117/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1118/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki kemikaalilain 61 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1119/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki elintarvikelain 46 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1120/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1121/1998
Päätös

Hyväksytty

9) Laki eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1122/1998
Päätös

Hyväksytty

10) Laki tuoteturvallisuuslain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1123/1998
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1124/1998
Päätös

Hyväksytty

12) Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1125/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki kuntien valtionosuuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1126/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n 5 momentin kumoamisesta

3) Laki tartuntatautilain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta

4) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta

5) Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta

6) Laki kemikaalilain 61 §:n 2 momentin kumoamisesta

7) Laki elintarvikelain 46 §:n 2 momentin kumoamisesta

8) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta

9) Laki eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta

10) Laki tuoteturvallisuuslain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta

11) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta

12) Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta

13) Laki kuntien valtionosuuslain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Narikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/1998 vp
Valmistunut

03.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 158/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Poistettu PTK 159/1998
08.12.1998 Päättynyt PTK 160/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 161/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 167/1998 7

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1998