Valtiopaivaasia HE 246/2001

HE 246/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
593/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.01.2002

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 10
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2002 vp
Valmistunut

29.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 51/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 80/2001 vp ja TPA 139/2001 vp hylätään sekä että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2002 Keskeytetty PTK 72/2002 1
04.06.2002 Päättynyt PTK 73/2002 2 1, 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​