Valtiopaivaasia HE 246/2002

HE 246/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1319/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1320/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1321/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1322/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1323/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1324/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1325/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1326/2002
Päätös

Hyväksytty

9. Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1327/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1328/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain 20 §:n muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n muuttamisesta

3. Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta

5. Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

6. Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

9. Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 46/2002 vp
Valmistunut

10.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 159/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002 15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2002