Valtiopaivaasia HE 246/2006

HE 246/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

27.12.2006

Säädöskokoelma
1209/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ajoneuvoverolain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

27.12.2006

Säädöskokoelma
1210/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

27.12.2006

Säädöskokoelma
1211/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

2. Laki ajoneuvoverolain 48 §:n muuttamisesta

3. Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2006 Päättynyt PTK 124/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2006

​​​​