HE 246/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisestä kasvintuotannosta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki muuntogeenisestä kasvintuotannosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2009 Päättynyt PTK 109/2009
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §