Valtiopaivaasia HE 247/1998

HE 247/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki alkoholilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1999

Voimaantulo

15.01.1999

Säädöskokoelma
1/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Wavela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/1998 vp
Valmistunut

11.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 172/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 173/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1998 Poistettu PTK 177/1998
18.12.1998 Päättynyt PTK 179/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1998

​​​​