Valtiopaivaasia HE 247/2006

HE 247/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Päätökset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1424/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1425/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1426/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Salokoski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 42/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että l. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 123 a § ja voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2006 Keskeytetty PTK 131/2006 1
13.12.2006 Päättynyt PTK 132/2006 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2006 Päättynyt PTK 135/2006 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​