HE 247/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

(Budjetti 2015, täydentäminen)

1. Valtion talousarvio vuodelle 2015

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1282/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2015

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2014 vp
Valmistunut

12.12.2014

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2015 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut 10 lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 442 ja 468/2014 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-441, 443-467 ja 469-538/2014 vp hylätään, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2014 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.
Pääluokat 21,23: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pääluokka 22: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2014 Keskeytetty PTK 131/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Huomautus

Pääluokat 25-28,32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2014 Keskeytetty PTK 132/2014 1-136
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat 25-28,32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 24,29-31: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2014 Keskeytetty PTK 133/2014 1-264
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat 24,29-31: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2014 Päättynyt PTK 134/2014 3-136
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11 - 13 ja 15, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 33,35,36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 131/2014 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.12.2014

Kirjelmä
EK 48/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot