Valtiopaivaasia HE 248/1993

HE 248/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1076/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3525

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 3558

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 43/1993 vp
Valmistunut

23.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/1993 vp
Valmistunut

18.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 5 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993 4448

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993 4473
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993 4545
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 4578 11

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1993