Valtiopaivaasia HE 248/1994

HE 248/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa koskevien säännösten ottamisesta Suomen Hallitusmuotoon ja muuhun lainsäädäntöön

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2) Laki saamelaiskäräjistä

Päätös

Jätetty lepäämään

3) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki saamelaiskäräjistä

3) Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3427

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 17/1994 vp
Valmistunut

02.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/1994 vp
Valmistunut

20.12.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 SuV:aan PTK 192/1994 7226

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.1995 Päättynyt PTK 197/1994 7345
Päätös

Hyväksytty

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 12/1994 vp
Valmistunut

08.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 201/1994 7452
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7524 2, 3
Huomautus

Ks LJL 6/1995 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVL, 1

​​​​