Valtiopaivaasia HE 248/1996

HE 248/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

15.06.1997

Säädöskokoelma
418/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta)

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

15.06.1997

Säädöskokoelma
419/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Päättynyt PTK 4/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/1997 vp
Valmistunut

11.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.1997 Päättynyt PTK 46/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.1997 Päättynyt PTK 47/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​