Valtiopaivaasia HE 248/1998

HE 248/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilylain muuttamisesta

Huomautus

Direktiivi 96/29/Euratom Direktiivi 97/43/Euratom

Päätökset

1) Laki säteilylain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1142/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki säteilylain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Salonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 14/1998 vp
Valmistunut

09.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 165/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 166/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 171/1998
Huomautus

*) Lain 10 lukua sovelletaan vasta 01.01.2000 alkaen

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1998

​​​​