HE 248/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (2014/335/EU, Euratom)

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (2014/335/EU, Euratom)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liinamaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 35/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom).

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014
12.12.2014 Päättynyt PTK 129/2014 2
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Päätös

Eduskunta hyväksyi neuvoston päätöksen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2014

Vastaus
EV 225/2014 vp