Valtiopaivaasia HE 249/1992

HE 249/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain sekä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
509/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
510/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1992

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niskanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3807

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992 3961

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 2/1993 vp
Valmistunut

23.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.03.1993 Päättynyt PTK 31/1993 783

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.1993 Päättynyt PTK 34/1993 819
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993 849

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.04.1993

​​​​