Valtiopaivaasia HE 249/1994

HE 249/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta ja konkurssisäännön muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
109/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
110/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta

2) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3431

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/1994 vp
Valmistunut

24.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5485

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5591
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Päättynyt PTK 138/1994 5677

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1994

​​​​