Valtiopaivaasia HE 249/2001

HE 249/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

1. Laki kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

04.10.2002

Voimaantulo

01.11.2002

Säädöskokoelma
824/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.02.2002

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kerkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 13
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2002 vp
Valmistunut

12.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 3/2002 vp
Valmistunut

02.04.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.09.2002 Poistettu PTK 87/2002 4
10.09.2002 Päättynyt PTK 91/2002 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2002 Päättynyt PTK 95/2002 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.09.2002

​​​​