Valtiopaivaasia HE 25/1992

HE 25/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi patentti- ja rekisterihallituksesta ja patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki patentti- ja rekisterihallituksesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
575/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
576/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki patenttilain 25 ja 72 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
577/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki mallioikeuslain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
578/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
579/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
580/1992
Päätös

Hyväksytty

7) Laki tavaramerkkilain 51 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
581/1992
Päätös

Hyväksytty

8) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
582/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki patentti- ja rekisterihallituksesta

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä

3) Laki patenttilain 25 ja 72 §:n muuttamisesta

4) Laki mallioikeuslain 22 §:n muuttamisesta

5) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 29 §:n muuttamisesta

6) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

7) Laki tavaramerkkilain 51 a §:n muuttamisesta

8) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1027

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.03.1992 Päättynyt PTK 30/1992 1058

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 21/1992 vp
Valmistunut

12.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 59/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.1992 Päättynyt PTK 60/1992 1826

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Päättynyt PTK 62/1992 1864
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992 1885

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992