HE 25/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hovioikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Hovioikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
296/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Hovioikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vs. nuor. hallitussihteeri Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

319

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.03.1994 Päättynyt PTK 19/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

432

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/1994 vp
Valmistunut

23.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

626

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

730

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1994