Valtiopaivaasia HE 25/1997

HE 25/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräistä epätyypillistä työtä koskevista lainmuutoksista

Päätökset

1) Laki työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
459/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
460/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työturvallisuuslain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
461/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
462/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta

2) Laki vuosilomalain muuttamisesta

3) Laki työturvallisuuslain 22 §:n muuttamisesta

4) Laki tapaturmavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.03.1997

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Liukkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/1997 vp
Valmistunut

15.04.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 47/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1997 Keskeytynyt PTK 51/1997
25.04.1997 Päättynyt PTK 52/1997 8
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1997 Keskeytynyt PTK 53/1997
29.04.1997 Päättynyt PTK 54/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.1997