Valtiopaivaasia HE 25/2000

HE 25/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tiehallinnosta ja Tieliikelaitoksesta

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Tiehallinnosta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
568/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Tieliikelaitoksesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
569/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tiehallinnosta

2. Laki Tieliikelaitoksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.04.2000

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Rakennusneuvos Tervala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2000 Päättynyt PTK 55/2000 2
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/2000 vp
Valmistunut

07.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2000 Päättynyt PTK 83/2000 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2000 Keskeytetty PTK 85/2000 8
13.06.2000 Päättynyt PTK 86/2000 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2000