Valtiopaivaasia HE 25/2008

HE 25/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
503/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
504/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 145 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
505/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 69 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
506/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sijoitusrahastolain 144 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
507/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
508/2008
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
509/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 145 §:n muuttamisesta

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 69 §:n muuttamisesta

5. Laki sijoitusrahastolain 144 §:n muuttamisesta

6. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2008

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Ferm

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2008 Päättynyt PTK 31/2008 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/2008 vp
Valmistunut

10.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2008 vp
Valmistunut

03.06.2008

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 10/2008 vp
Valmistunut

03.06.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2008 Päättynyt PTK 66/2008 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Keskeytetty PTK 68/2008 7
17.06.2008 Päättynyt PTK 69/2008 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin