HE 250/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1633/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki asumistukilain muuttamisesta (15 a §, YmVM 14/1992)

Päätös

Jätetty lepäämään (VJ 67 §)

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asumistukilain muuttamisesta

2) Laki asumistukilain muuttamisesta (15 a §, YmVM 14/1992)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Linna-Angelvuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3807

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3961

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 14/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 172/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5029

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5, 6
Istuntopöytäkirjan sivu

5230

Huomautus

Luottamusäänestys

Ks LJL 1/1995 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992