HE 250/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain sekä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
113/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
114/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

2) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3523

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6017

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 1
Istuntopöytäkirjan sivu

6248

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.01.1995