Valtiopaivaasia HE 250/1994

HE 250/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain sekä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
113/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

15.02.1995

Säädöskokoelma
114/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

2) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3523

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994 6010

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994 6017
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6248
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6291 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.01.1995