Valtiopaivaasia HE 250/2001

HE 250/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
250/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
251/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

2. Laki eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.02.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 14
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2002 vp
Valmistunut

27.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana paitsi 83 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.2002 Päättynyt PTK 20/2002 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2002 Päättynyt PTK 23/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.03.2002