HE 251/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1129/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3525

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993 7
Istuntopöytäkirjan sivu

3562

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/1993 vp
Valmistunut

12.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 139/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1993 Päättynyt PTK 140/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4113

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Puheenvuorot: ks HE 314/1992 vp

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993 5
Istuntopöytäkirjan sivu

4208

Huomautus

Puheenvuorot: ks HE 314/1992 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot