Valtiopaivaasia HE 251/1996

HE 251/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
414/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.1996

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Tutkija Koivisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Pp 7.2. PTK 4/1997
07.02.1997 Keskeytynyt PTK 5/1997
13.02.1997 Päättynyt PTK 8/1997
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/1997 vp
Valmistunut

18.04.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 47/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1997 Keskeytynyt PTK 51/1997
25.04.1997 Päättynyt PTK 52/1997 6, 7
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.1997

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​