Valtiopaivaasia HE 251/2001

HE 251/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
147/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
148/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
149/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
150/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
151/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 § :n väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki yrittäjien eläkelain 17 § :n väliaikaisesta muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain 11 § :n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.02.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002 15
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2002 vp
Valmistunut

08.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2002 Päättynyt PTK 10/2002 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2002 Päättynyt PTK 12/2002 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.02.2002

Vastaus
EV 2/2002 vp