HE 251/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2002 Keskeytetty PTK 143/2002
27.11.2002 Päättynyt PTK 144/2002
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 68/2002 vp
Valmistunut

22.01.2003

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 23/2002 vp
Valmistunut

30.01.2003

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.03.2003

Kirjelmä
EK 49/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin