HE 251/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle veripalvelulaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Veripalvelulaki

Vahvistettu

01.04.2005

Voimaantulo

01.11.2005

Säädöskokoelma
197/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Veripalvelulaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylilääkäri Hermanson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2004 Päättynyt PTK 129/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2005 vp
Valmistunut

16.02.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 11 ja 14 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 13/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.02.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.2005 Päättynyt PTK 14/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.03.2005 Päättynyt PTK 17/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2005

Vastaus
EV 11/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin