HE 252/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain 5 §:n ja käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki hovioikeuslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1325/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1326/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki hovioikeuslain 5 §:n muuttamisesta

2) Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vs. nuor. hallitussihteeri Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3525

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1994 vp
Valmistunut

24.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5591

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1994 Päättynyt PTK 138/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5677

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom (LaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994