Valtiopaivaasia HE 252/1996

HE 252/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritystuen yleisistä ehdoista ja laiksi yritystuesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yritystuen yleisistä ehdoista

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
786/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yritystuesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki yritystuesta annetun lain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta, TaVM 9/1997 vp)

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
787/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yritystuen yleisistä ehdoista

2) Laki yritystuesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki yritystuesta annetun lain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta, TaVM 9/1997 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.1996

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Kauppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Päättynyt PTK 4/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/1997 vp
Valmistunut

16.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 66/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Keskeytynyt PTK 68/1997
23.05.1997 Päättynyt PTK 69/1997 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1

​​​​