HE 253/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lelujen turvallisuudesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lelujen turvallisuudesta

Vahvistettu

26.03.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
287/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lelujen turvallisuudesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Cantell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.1997 Päättynyt PTK 4/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/1997 vp
Valmistunut

20.02.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1997 Päättynyt PTK 16/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.1997 Päättynyt PTK 20/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.1997

Vastaus
EV 8/1997 vp