Valtiopaivaasia HE 253/1998

HE 253/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 28 ja 47 j §:n, vuosilomalain 16 §:n ja opintovapaalain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työsopimuslain 28 ja 47 j §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.01.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
33/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.01.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
34/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki opintovapaalain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.01.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
35/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain 28 ja 47 j §:n muuttamisesta

2) Laki vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta

3) Laki opintovapaalain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1998 Pp 11.11. PTK 139/1998
11.11.1998 Päättynyt PTK 140/1998
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 16/1998 vp
Valmistunut

11.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 167/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 168/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Keskeytynyt PTK 170/1998
15.12.1998 Päättynyt PTK 174/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1998 Poistettu PTK 177/1998
18.12.1998 Päättynyt PTK 179/1998 130-132

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot