Valtiopaivaasia HE 253/2002

HE 253/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

(Budjetti 2003, toinen täydentäminen )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2003

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1242/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2003

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 149/2002 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/2002 vp
Valmistunut

12.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2003 hyväksytään edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-22 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 294, 449, 483, 490, 521, 536, 572, 591, 678, 712, 716, 732, 739, 912, 934, 1010, 1051, 1054, 1057, 1113, 1115, 1125, 1133, 1222, 1351, 1396, 1447 ja 1521/2002 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-293, 295-448, 450-482, 484-489, 491-520, 522-535, 537-571, 573-590, 592-677, 679-711, 713-715, 717-731, 733-738, 740-911, 913-933, 935-1009, 1011-1050, 1052-1053, 1055-1056, 1058-1112, 1114, 1116-1124, 1126-1132, 1134-1221, 1223-1350, 1352-1395, 1397-1446, 1448-1520 ja 1522-1523/2002 vp hylätään, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Keskeytetty PTK 165/2002 1
17.12.2002 Keskeytetty PTK 166/2002 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2002 Keskeytetty PTK 167/2002 1 1-6
Huomautus

Pääluokat 21-25: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 26-29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2002 Keskeytetty PTK 168/2002 2 1-89
Huomautus

Pääluokat 26-27 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokka 28 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena täydennettynä ed. Ojalan lausumaehdotuksella (luku 28.60).Pääluokka 29 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.Pääluokat 30-35 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty. Pääluokka 36 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2002 Palautettu valiokuntaan PTK 170/2002 1 1-237
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 170/2002 vp
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja asia palautettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Huomautus

Pääluokat 30-32 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokka 33 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena täydennettynä ed. Nepposen lausumaehdotuksella (luku 33.22). Pääluokat 34-35 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Osastot 11-13 ja 15 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40a/2002 vp
Valmistunut

20.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että se yhtyy eduskunnan lukujen 28.60 ja 33.22 kohdalla tekemiin päätöksiin.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 171/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 132/2002 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.12.2002

Kirjelmä
EK 33/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​