Valtiopaivaasia HE 254/1993

HE 254/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta

Päätökset

1) Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta

Vahvistettu

14.01.1994

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
40/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1993

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Wirtanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3785

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3816

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 14/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 151/1993 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993 4567

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 4589 18
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993 5017 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1993

​​​​