Valtiopaivaasia HE 254/1996

HE 254/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.03.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
243/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.03.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
244/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.03.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
245/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki patenttilain muuttamisesta

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3) Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.1996

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rinkineva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Päättynyt PTK 4/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/1997 vp
Valmistunut

19.02.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1997 Päättynyt PTK 16/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1997 Päättynyt PTK 20/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.1997

Vastaus
EV 6/1997 vp

​​​​