Valtiopaivaasia HE 254/1998

HE 254/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain täydentämiseksi arvopaperimarkkinarikoksia koskevilla säännöksillä

Päätökset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
475/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
476/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 ja 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
477/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 ja 5 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 28/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 30/1998 vp
Valmistunut

11.12.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 201/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 203/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 204/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

​​​​