Valtiopaivaasia HE 254/2006

HE 254/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
334/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
335/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
336/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
337/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki henkilöstörahastolain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
338/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
339/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
340/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
341/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki merimieslain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
342/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valtion virkamieslain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
343/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
344/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
345/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
346/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
347/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

2. Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä

3. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

4. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilöstörahastolain 6 §:n muuttamisesta

6. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

7. Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 35 §:n muuttamisesta

8. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

9. Laki merimieslain 24 §:n muuttamisesta

10. Laki valtion virkamieslain 36 §:n muuttamisesta

11. Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta

12. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta

13. Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta

14. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.2006

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2006 Päättynyt PTK 111/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 15/2006 vp
Valmistunut

26.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 1/2006 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2007 Keskeytetty PTK 154/2006 4
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 4 20-22
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Keskeytetty PTK 158/2006 21
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 3 5-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot