Valtiopaivaasia HE 255/1993

HE 255/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1175/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1176/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1177/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki opintovapaalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1178/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1179/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki työaikalain 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1180/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki talonmiesten työaikalain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1181/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki maatalouden työaikalain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1182/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1183/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1184/1993
Päätös

Hyväksytty

11) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1185/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta

2) Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain kumoamisesta

3) Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain kumoamisesta

4) Laki opintovapaalain muuttamisesta

5) Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

6) Laki työaikalain 19 a §:n muuttamisesta

7) Laki talonmiesten työaikalain 19 §:n muuttamisesta

8) Laki maatalouden työaikalain 25 §:n muuttamisesta

9) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 §:n muuttamisesta

10) Laki vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta

11) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Savola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.11.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3834

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 3948

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/1993 vp
Valmistunut

19.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1993 Päättynyt PTK 145/1993 4301

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1993 Päättynyt PTK 146/1993 4341
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993 4528

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993