Valtiopaivaasia HE 256/1998

HE 256/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 1 c §:n, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n sekä tapaturmavakuutuslain 1 a ja 57 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain 1 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1129/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1130/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1131/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tapaturmavakuutuslain 1 a ja 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1132/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 1 c §:n muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta

3) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta

4) Laki tapaturmavakuutuslain 1 a ja 57 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 30/1998 vp
Valmistunut

01.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1998 Päättynyt PTK 157/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1998 Päättynyt PTK 158/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998