HE 257/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

02.12.1992

Säädöskokoelma
1150/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3964

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1992 Päättynyt PTK 136/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4033

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 40/1992 vp
Valmistunut

03.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1992 Päättynyt PTK 146/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4415

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.1992 Päättynyt PTK 150/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4482

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1992