HE 257/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja laiksi tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Tullilaki

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1466/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1467/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Tullilaki

2) Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Alasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3525

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 80/1994 vp
Valmistunut

05.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1994 Päättynyt PTK 143/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5846

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5889

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1