Valtiopaivaasia HE 258/1992

HE 258/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki sähkölain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
142/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sähkölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1992

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Janka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3964

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1992 Pp 3.11. PTK 136/1992 4033
03.11.1992 Päättynyt PTK 140/1992 4244

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 49/1992 vp
Valmistunut

24.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4757

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 162/1992 4777
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 4971

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992