Valtiopaivaasia HE 258/1994

HE 258/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi musiikkioppilaitoksista

Päätökset

1) Laki musiikkioppilaitoksista

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.08.1995

Säädöskokoelma
516/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki musiikkioppilaitoksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Vatka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3525

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 29/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 186/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 187/1994 7047

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7208
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7249

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.02.1995

​​​​