Valtiopaivaasia HE 258/1996

HE 258/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta

Päätökset

1) Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta

Vahvistettu

26.03.1997

Voimaantulo

01.04.1997

Säädöskokoelma
276/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1996

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Karhu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Keskeytynyt PTK 4/1997
11.02.1997 Pp 13.02. PTK 6/1997
13.02.1997 Päättynyt PTK 8/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1997 vp
Valmistunut

20.02.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 12/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.1997 Päättynyt PTK 13/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.1997 Päättynyt PTK 14/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1997 Keskeytynyt PTK 16/1997
28.02.1997 Päättynyt PTK 19/1997 1
Huomautus

Kumottu laki 435/69

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1997

Vastaus
EV 7/1997 vp

​​​​