Valtiopaivaasia HE 258/1998

HE 258/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
165/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
166/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
167/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
168/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
169/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
170/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
171/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
172/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.02.1999

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
173/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

5) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

6) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

7) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

8) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

9) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Rissanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/1998 vp
Valmistunut

15.12.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1999 Päättynyt PTK 183/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1999

​​​​