Valtiopaivaasia HE 258/2009

HE 258/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.2010

Voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
116/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.2009

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Lehikoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 54/2009 vp
Valmistunut

08.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2009 Keskeytetty PTK 123/2009 2
11.12.2009 Valiokuntaan PTK 124/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 11/2009 vp
Valmistunut

18.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2010 Päättynyt PTK 3/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2010 Keskeytetty PTK 6/2010 4
12.02.2010 Päättynyt PTK 8/2010 2 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2010

Vastaus
EV 3/2010 vp

​​​​