HE 259/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
228/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
229/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki verotuslain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
230/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki liikevaihtoverolain 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
231/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

3) Laki verotuslain 44 §:n muuttamisesta

4) Laki liikevaihtoverolain 85 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Va. esittelijä Puustinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4033

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4186

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 51/1992 vp
Valmistunut

24.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Päättynyt PTK 162/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4777

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4971

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1992