Valtiopaivaasia HE 259/1996

HE 259/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen ja lähempiä määräyksiä huutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa sisältävän julistuksen kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

Tarkistettu nimike: 2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, EV 9/1997 vp

Päätökset

1) Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen ja lähempiä määräyksiä huutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa sisältävän julistuksen kumoamisesta

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
420/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 13 kohdan muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
421/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
422/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen ja lähempiä määräyksiä huutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa sisältävän julistuksen kumoamisesta

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 13 kohdan muuttamisesta

3) Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.01.1997

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Knuuti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.1997 Poistettu PTK 4/1997
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/1997 vp
Valmistunut

20.02.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1997 Päättynyt PTK 16/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1997 Päättynyt PTK 20/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.1997

Vastaus
EV 9/1997 vp

​​​​